Hallituksen asettamat valiokunnat

Hallitus voi asettaa määräämiään tehtäviä varten valiokuntia, johtoryhmiä ja muita pysyviä tai määräaikaisia elimiä. Hallitus vahvistaa Sammon valiokuntien ja johtoryhmän työjärjestyksen ja muiden asettamiensa toimielinten toimintaohjeet ja toimintavaltuudet.

Hallituksella on tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkkiovaliokunta, joiden jäsenet se nimittää keskuudestaan valiokuntien työjärjestysten mukaisesti.

Valiokuntien jäsenet, 31.12.2016
Tarkastusvaliokunta Nimitys- ja palkkiovaliokunta
Björn Wahlroos puheenjohtaja
Eira Palin-Lehtinen jäsen
Christian Clausen jäsen
Jannica Fagerholm puheenjohtaja
Adine Grate Axén jäsen
Veli-Matti Mattila jäsen
Risto Murto jäsen
Per Arthur Sørlie jäsen