Sampo Oyj:n tase

Sampo Oyj:n tase
Milj. e Liite 2016 2015
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 0 0
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat 1 1
Koneet ja kalusto 0 0
Muut aineelliset hyödykkeet 2 2
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 2 370 2 370
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 5 298 296
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 6 530 5 557
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 339 196
Muut osakkeet ja osuudet 6 148 248
Muut saamiset 7 28 111
Lyhytaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset 14 7 12
Muut saamiset 8 6 18
Siirtosaamiset 9 26 53
Rahat ja pankkisaamiset 1 439 739
VASTAAVAA YHTEENSÄ 11 196 9 606
VASTATTAVAA
Oma pääoma 10
Osakepääoma 98 98
Käyvän arvon rahasto 28 8
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527
Muut rahastot 273 273
Edellisten tilikausien voitto / tappio 4 059 4 026
Tilikauden voitto 1 565 1 228
7 549 7 159
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Joukkovelkakirjalainat 2 877 1 997
Lyhytaikainen vieras pääoma
Yritystodistukset 671 305
Muut velat 12 58 83
Siirtovelat 13 41 62
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 11 196 9 606
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.