Henkilöstö

Arvon luominen finanssialalla perustuu tehokkaaseen operatiiviseen toimintaan, jatkuvaan uudistumiseen ja osaavaan henkilöstöön. Sampo-konsernin sitoutuneet työntekijät rakentavat luottamusta toimimalla tehokkaasti ja tuottamalla ensiluokkaisia asiakaskokemuksia joka päivä.

Sampo-konserni tarjoaa työympäristön, joka tukee koko henkilöstön sitoutumista. Konsernissa toteutetaan säännöllisesti työtyytyväisyyskyselyjä, joiden tulokset ovat erinomaisia. Tämä osoittaa, että Sampo on onnistunut tarjoamaan inspiroivan työpaikan, johon henkilöstö on sitoutunut.

Sampo-konsernin palkitsemiskokonaisuuteen kuuluu kilpailukykyisen palkan lisäksi henkilöstöetuja kuten yksityinen työterveyshuolto ja laaja vakuutusturva, monipuoliset osaamisen kehittämismahdollisuudet sekä terveet yritysvastuuperiaatteet.

Sampo-konsernissa arvostetaan henkilöstön osaamista ja tarjotaan mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja ammatilliseen kasvuun. Sampo on vakaa ja luotettava työnantaja, joka tarjoaa myös kiinnostavia kansainvälisiä uramahdollisuuksia. Konsernissa koulutetaan tulevaisuuden esimiehiä ja johtajia, joille tarjotaan haastavia tehtäviä ja tukea esimerkiksi mentorointiohjelmien avulla.

Vuonna 2016 Sampo-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6 780 henkilöä (6 755). Konsernin suurin liiketoiminta-alue on vahinkovakuutus, jonka osuus koko konsernin henkilöstömääristä oli 91 prosenttia (6 180 työntekijää). 8 prosenttia henkilöstöstä työskenteli henkivakuutustoiminnassa ja 1 prosentti emoyhtiö Sampo Oyj:ssä.

Henkilöstö keskimäärin yhtiöittäin Sampo-konserni, 2016

Maantieteellisesti henkilöstö jakautui vuoden 2016 aikana siten, että Suomessa työskenteli 32, Ruotsissa 27 ja Norjassa 20 prosenttia henkilöstöstä. Baltian maissa, Tanskassa ja muissa maissa työskenteli 21 prosenttia henkilöstöstä.

Henkilöstö keskimäärin maittain Sampo-konserni, 2016
Henkilöstömäärän jakauma maittain (FTE keskimäärin) Sampo-konserni, 2012–2016
Henkilöstön palvelusvuodet Sampo-konserni, 2016