Osakkeenomistajat

Sampo Oyj:n osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 31.12.2016 mennessä 90 879 osakkeenomistajaan (84 102). Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättä oli noin 1,2 (1,2) prosenttia osakkeista. Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus oli 60,95 prosenttia (60,96) osakemäärästä ja 60,43 prosenttia äänistä (60,45).

Osakkeenomistajat Sampo Oyj, 31.12.2016
A- ja B-osakkeet Osakkeiden lukumäärä Osakkeista, % Äänistä, %
Solidium Oy 66 657 360 11,90 11,80
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma 35 548 420 6,35 6,29
Wahlroos Björn 11 765 481 2,10 2,08
Valtion Eläkerahasto 3 800 000 0,68 0,67
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 760 000 0,67 0,67
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva *) 3 374 181 0,60 1,45
Schweitzerische Nationalbank 2 948 609 0,53 0,52
Folketrygdfondet 2 486 165 0,44 0,44
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 130 000 0,38 0,38
Kuntien eläkevakuutus 1 957 993 0,35 0,35
Svenska litteratursällskapet i Finland 1 597 200 0,29 0,28
Nordea Allemansfond Alfa 1 348 024 0,24 0,24
Sijoitusrahasto Nordea Suomi 1 173 493 0,21 0,21
ODIN Norden c/o ODIN Forvaltning AS 1 027 602 0,18 0,18
Sijoitusrahasto Nordea Pohjoismaat 913 742 0,16 0,16
OP-Delta-sijoitusrahasto 829 108 0,15 0,15
Juselius Sigrid Stiftelse 751 400 0,13 0,13
Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 717 657 0,13 0,13
SR Danske Invest Suomi Yhteisöosake 713 637 0,13 0,13
Oslo Pensjonsforsikring AS 700 000 0,13 0,12
Hallintarekisteröidyt yhteensä 330 917 414 59,09 58,59
Muut yhteensä 84 882 514 15,16 15,03
Yhteensä 560 000 000 100,00 100,00
*) A-sarjan osakkeita 2 174 181 kpl ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kpl
Osakeomistus sektoreittain Sampo Oyj (A- ja B-sarjojen osakkeet), 31.12.2016
Sektori Osakkeita yhteensä %
Yritykset 76 714 952 13,70
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 13 865 616 2,48
Julkisyhteisöt 49 240 607 8,79
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 11 328 297 2,02
Kotitaloudet 60 892 923 10,87
Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt 341 297 745 60,95
Yhteistilillä 6 659 860 1,19
Yhteensä 560 000 000 100,00

Sampo Oyj vastaanotti vuonna 2016 kaikkiaan 25 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaista liputusilmoitusta, joista 23 liittyi BlackRock, Inc.:n (veronro 32-0174421) ja sen rahastojen suoraan tai rahoitusinstrumenttien kautta omistamien Sammon A-osakkeiden ja niiden tuottamien äänten määrään. Oheisessa taulukossa on esitetty BlackRock, Inc.:n ilmoittamat omistusmuutokset.

BlackRock, Inc:n liputusilmoitukset vuonna 2016
% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus
Päivämäärä Osakkeet Äänet Osakkeet Äänet Osakkeet Äänet
25.1.2016 5,02 % <5 % 0,03 % <5 % 5,04 % <5 %
26.1.2016 - - - - <5 % <5 %
29.1.2016 5,00 % <5 % 0,02 % <5 % 5,02 % <5 %
1.2.2016 - - - - <5 % <5 %
3.2.2016 5,01 % <5 % 0,02 % <5 % 5,03 % <5 %
4.2.2016 - - - - <5 % <5 %
4.4.2016 4,96 % <5 % 0,05 % <5 % 5,01 % <5 %
5.4.2016 5,01 % 4,97 % 0,03 % 0,03 % 5,05 % 5,00 %
6.4.2016 5,08 % 5,04 % 0,01 % 0,01 % 5,09 % 5,05 %
22.4.2016 4,94 % 4,90 % 0,24 % 0,24 % 5,19 % 5,14 %
25.4.2016 5,01 % 4,97 % 0,17 % 0,16 % 5,18 % 5,14 %
26.4.2016 5,24 % 5,19 % 0,14 % 0,14 % 5,38 % 5,33 %
8.7.2016 5,04 % 4,995 % 0,06 % 0,06 % 5,10 % 5,05 %
12.7.2016 4,98 % 4,94 % 0,11 % 0,11 % 5,09 % 5,05 %
22.7.2016 5,02 % 4,98 % 0,04 % 0,04 % 5,06 % 5,02 %
25.7.2016 4,96 % 4,92 % 0,04 % 0,04 % 5,00 % 4,96 %
26.7.2016 5,05 % 5,00 % 0,04 % 0,04 % 5,09 % 5,04 %
28.7.2016 5,01 % 4,97 % 0,04 % 0,04 % 5,05 % 5,01 %
8.8.2016 5,07 % 5,03 % 0,04 % 0,04 % 5,11 % 5,06 %
10.8.2016 5,02 % 4,98 % 0,05 % 0,05 % 5,06 % 5,02 %
17.8.2016 4,96 % 4,92 % 0,12 % 0,12 % 5,08 % 5,04 %
30.8.2016 4,88 % 4,84 % 0,14 % 0,14 % 5,03 % 4,99 %
31.8.2016 <5 % <5 % <5 % <5 % <5 % <5 %

Lisäksi Sampo vastaanotti Capital Income Builderilta (CIB) vuonna 2016 kaksi ilmoitusta, jotka koskivat tämän suoraan tai rahoitusvälineiden kautta omistamia Sammon A-osakkeita ja niihin liittyviä äänioikeuksia. CIB on Capital Group Companies, Inc:in sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö.

Liputusilmoituksien yksityiskohdat ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/liputukset.

Hallituksen ja ylimmän johdon omistukset

Oheisessa taulukossa on esitetty hallituksen ja johtoryhmän Sampo-omistukset. Vuoden 2016 lopussa Sammon hallituksen jäsenet ja heidän lähipiirinsä omistivat suoraan tai välillisesti 11 887 408 (11 891 850) Sammon A-sarjan osaketta. Omistusten yhteenlaskettu osuus osakemäärästä ja äänistä oli 2,1 prosenttia (2,1).

Sammon johtoryhmän ja heidän lähipiirinsä omistuksessa oli suoraan tai epäsuorasti 842 105 (771 156) osaketta, mikä oli 0,2 prosenttia (0,1) osakemäärästä ja äänistä.

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset Sampo Oyj, 31.12.2016 ja 31.12.2015
Hallitus 31.12.2016 31.12.2015
Wahlroos 11 865 481 11 864 687
Palin-Lehtinen 5 075 4 490
Brunila *) - 8 848
Clausen **) 448 -
Fagerholm 2 167 1 682
Grate Axén 4 962 4 317
Mattila 5 155 4 694
Murto 883 422
Sørlie 3 237 2 710
Yhteensä 11 887 408 11 891 850
Hallituksen omistus liikkeellelasketuista osakkeista, % 2,1 2,1
Hallituksen osuus äänistä, % 2,1 2,1
Johtoryhmä 31.12.2016 31.12.2015
Stadigh 274 502 251 795
Alsaker 23 750 16 472
Johansson 51 815 43 757
Lapveteläinen 241 111 231 745
Magnusson 27 401 22 860
Martinsen 43 643 36 652
Niemisvirta 73 524 65 293
Thorsrud 44 160 35 926
Vuorinen 35 361 27 904
Wennerklint 26 838 38 752
Yhteensä 842 105 771 156
Johtoryhmän omistus liikkeellelasketuista osakkeista, % 0,2 0,1
Johtoryhmän osuus äänistä, % 0,2 0,1
*) hallituksen jäsen 21.4.2016 asti
**) hallituksen jäsen 21.4.2016 alkaen