Henkilöstö

Sampo-konsernin työntekijöiden määrä (FTE) oli vuonna 2016 keskimäärin 6 780 (6 755). Suurin liiketoiminta-alue on vahinkovakuutustoiminta, joka työllisti noin 91 prosenttia henkilöstöstä. Henkivakuutustoiminnassa toimi noin 8 prosenttia ja emoyhtiö Sampo Oyj:n palveluksessa työskenteli prosentti henkilöstöstä.

Maantieteellisesti Sampo-konsernin henkilöstömäärä jakautui siten, että Suomessa työskenteli 32 prosenttia, Ruotsissa 27 prosenttia ja Norjassa 20 prosenttia henkilöstöstä. Muiden maiden osuus henkilöstöstä oli 21 prosenttia.

Vahinkovakuutuksen kokonaishenkilöstömäärä säilyi vakaana. Henkilöstön määrä aleni Suomessa ja Norjassa, mutta kasvoi Ruotsissa ja Baltiassa. Vahinkovakuutuksessa työskenteli joulukuun 2016 lopussa 6 200 henkeä.

Henkivakuutustoiminnan henkilöstömäärä kasvoi lähes 3 prosenttia Suomen ja Viron henkilöstön kasvun ansiosta. Henkivakuutustoiminnassa työskenteli joulukuun 2016 lopussa 542 henkeä. Kaikkiaan Sampo-konsernissa työskenteli vuoden 2016 lopussa 6 780 henkeä.

Henkilöstöstä on saatavilla lisätietoja Sammon vuoden 2016 vuosikertomuksen henkilöstöosiossa.