Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
Milj. e Liite 1-12/2016 1-12/2015
Vakuutusmaksutulo 1 8 5 375 5 522
Sijoitustoiminnan nettotuotot 2 10 18 827 998
Liiketoiminnan muut tuotot 50 46
Korvaukset 3 8 -3 627 -3 917
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos 4 -448 -502
Henkilöstökulut 5 -574 -438
Liiketoiminnan muut kulut 6 8 -551 -545
Rahoituskulut 10 -18 -68
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 14 837 793
Tilikauden voitto ennen veroja 1 871 1 888
Verot 21 22 23 -221 -232
Tilikauden voitto 1 650 1 656
Kauden muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi 23 24
Muuntoerot -80 -35
Myytävissä olevat rahoitusvarat 225 -106
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä 19 16
Verot -49 21
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen 115 -103
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -6 14
Verot 1 -3
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä nettona verojen jälkeen -5 11
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 1 760 1 564
Osakekohtainen tulos (euroa) 9 2,95 2,96
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.