Konsernin rakenne

31.12.2016

Tanskalainen vakuutusyhtiö Topdanmark on Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö. Sampo-konsernin omistusosuus yhtiössä ylitti 20 prosentin rajan toukokuussa 2011, josta lähtien Topdanmark on kirjattu osakkuusyhtiöksi. Sammon omistusosuus Topdanmarkista ylitti 7.9.2016 kolmanneksen kaikista osakkeista, mikä velvoitti Sampoa tekemään pakollisen julkisen ostotarjouksen Topdanmarkin muille osakkeenomistajille kaikista yhtiön osakkeista. Pakollisen ostotarjouksen tarjousaika päättyi 25.10.2016. Helmikuun 2017 alussa Sampo omisti 39 579 226 Topdanmarkin osaketta, mikä vastaa 45,7 prosenttia yhtiön osakkeisiin liittyvästä äänimäärästä. Sampo-konsernin segmenttiraportoinnissa Topdanmark-omistus käsitellään vahinkovakuutussegmentissä.