Luottoluokitukset

S&P nosti 20.4.2016 Ifin luokitukset tasolle A+ ja arvioi sen tulevaisuuden näkymät vakaiksi. Samalla S&P aloitti Sampo Oyj:n luottoluokituksen määrittäen sille luokituksen A- ja arvioiden sen näkymät vakaiksi.

Moody’s nosti 15.12.2016 Ifin taloudellista tilaa kuvaavat luokitukset A2:sta A1:een ja arvioi yhtiöiden tulevaisuuden näkymät vakaiksi. Samalla Moody’s nosti Sampo Oyj:n senioriehtoisen velan luokituksen Baa2:sta Baa1:een. Moody’s myös antoi If Skadeförsäkring Holding AB (publ):n marraskuussa 2016 liikkeeseen laskemille pääomalainoille Baa2(hyb)-luokituksen.

Alla oleva taulukko kuvaa Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden luottoluokituksia joulukuun 2016 lopussa.

Moody's Standard & Poor's
Yhtiö Luokitus Näkymä Luokitus Näkymä
Sampo Oyj Baa1 Vakaa A- Vakaa
If Skadeförsäkring Ab (Ruotsi) A1 Vakaa A+ Vakaa
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Suomi) A1 Vakaa A+ Vakaa