Henkivakuutus­toiminnan tunnusluvut

Voitto ennen veroja
Kaava on esitetty edellä konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä.
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %
Kaava on esitetty edellä konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä.
Liikekustannussuhde, %
+ liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta
+ korvausten selvittelykulut x 100 %
kuormitustulo