Sampo Oyj:n rahavirtalaskelma

Sampo Oyj:n rahavirtalaskelma
Milj. e 2016 2015
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 1 567 1 229
Oikaisut:
Poistot 0 0
Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot 1 0
Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot 26 -13
Muut oikaisut -563 -446
Oikaisut yhteensä -535 -458
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Sijoitukset *) 40 -262
Muut varat 31 -5
Yhteensä 71 -267
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Rahoitusvelat -9 2
Muut velat -25 -5
Maksetut korot -14 -63
Maksetut tuloverot -10 0
Yhteensä -58 -67
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 1 044 437
Investointien rahavirta
Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin -422 533
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 0 0
Investointeihin käytetyt nettorahavarat -422 533
Rahoitustoiminnan rahavirta
Maksetut osingot -1 192 -1 079
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut 2 271 1 011
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset -1 002 -931
Rahoituksesta kertyneet nettorahavarat 78 -999
Rahavirrat yhteensä 699 -28
Rahavarat tilikauden alussa 739 768
Rahavarat tilikauden lopussa 1 439 739
Rahavarojen nettomuutos 699 -28
*) Sijoitukset sisältävät sekä sijoituskiinteistöt että rahoitusvarat.
Lisätietoa rahavirtalaskelmaan:
Milj. e 2016 2015
Saadut korot 84 63
Maksetut korot -71 -74
Saadut osingot 1 567 1 125
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.