Sampo Oyj:n tuloslaskelma

Sampo Oyj:n tuloslaskelma
Milj. e Liite 2016 2015
Liiketoiminnan muut tuotot 1 17 18
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -13 -17
Henkilösivukulut
Eläkekulut -2 -2
Muut henkilösivukulut -1 -1
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot 0 0
Liiketoiminnan muut kulut 2 -18 -12
Liikevoitto -17 -14
Rahoitustuotot ja -kulut 4
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 1 004 696
Tuotot muista osuuksista 563 538
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 15 16
Muilta 19 12
Muut tuotot ja kulut sijoituksista -31 -5
Muut korkotuotot 22 36
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille 0 0
Muille kuin saman konsernin yrityksille -63 -74
Valuuttatulos 55 23
Voitto ennen veroja 1 567 1 229
Tuloverot
Tilikauden verot -1 -0,32
Aikaisempien tilikausien verot 0 0
Laskennalliset verot -1 0
Tilikauden voitto 1 565 1 228
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.