Vahinkovakuutus­toiminnan tunnusluvut

Voitto ennen veroja
Kaava on esitetty edellä konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä.
Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %
Kaava on esitetty edellä konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä.
Riskisuhde, %
+ korvauskulut
- korvausten käsittelykulut x 100 %
vakuutusmaksutuotot
Toimintakulusuhde, %
+ liikekulut
+ korvausten käsittelykulut x 100 %
vakuutusmaksutuotot
Vahinkosuhde, %
korvauskulut x 100 %
vakuutusmaksutuotot
Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua, %
korvauskulut ilman perustekorkokulua x 100 %
vakuutusmaksutuotot
Liikekulusuhde, %
liikekulut x 100 %
vakuutusmaksutuotot
Yhdistetty kulusuhde, %
vahinkosuhde + liikekulusuhde
Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %
vahinkosuhde ilman perustekorkokulua + liikekulusuhde