Tilintarkastaja

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Päävastuullinen tilintarkastaja
KHT Tomi Englund

Tilintarkastajalle suoritettiin toimestaan palkkiota laskun mukaan yhteensä 2 673 834 euroa. Lisäksi Ernst & Young Oy:lle maksettiin muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista palkkioita yhteensä 328 050 euroa.