Vakuutusriskit

Tytäryhtiöt If Vahinkovakuutus ja Mandatum Life toimivat pääosin eri liiketoiminta-alueilla ja näin ollen niiden vakuutusriskit ovat luonteeltaan erilaiset. Keskeisin molempien yhtiöiden vastuuvelkaan vaikuttava yhteinen riskitekijä on elinajanodotteet Suomessa.

Normaaleissa olosuhteissa liiketoiminnoissa ei ole olennaisia riskikeskittymiä, ja näin ollen nämä liiketoiminta-alueet tuovat pikemmin hajautushyötyjä kuin aiheuttavat riskikeskittymiä. Tämän vuoksi vakuutusriskejä voidaan käsitellä vain alakonsernitasolla.

Vakuutusriskejä koskevat riskimääritelmät löytyvät liitteestä 2 (Riskien määritelmät).