Yritysvastuu

Sampo-konsernin yritysvastuutoiminta keskittyy edelleen tytäryhtiöihin, joissa vastataan asiakassuhteista ja joissa työskentelee suurin osa henkilöstöstä. Konsernin tytäryhtiöiden If Vahinkovakuutuksen ja Henkivakuutusyhtiö Mandatum Lifen toiminnat poikkeavat toisistaan huomattavasti ja siksi myös niiden yritysvastuuaktiviteetit ovat suurelta osin erilaisia. Tytäryhtiöillä on omat liiketoiminnan erityispiirteitä vastaavat toimintatapansa yritysvastuuraportoinnissa.

Konsernitasolla Sampo jatkoi ei-taloudellisten seikkojen raportointia koskevaa valmistelutyötä. Kolme keskeistä kehitysaluetta vuonna 2016 olivat koko konsernin sisäisen yritysvastuuorganisaation kehittäminen, varsinaisen Yritysvastuuraportin sisällön luonnostelu ja Sammon kannalta keskeisten yritysvastuuteemojen tunnistaminen. Tulevaisuuden kannalta tärkein yksittäinen tavoite on Sampo-konsernin ensimmäisen Yritysvastuuraportin julkaiseminen vuonna 2018.