Liiketoiminnat

Sampo-konserni toimii vakuutus- ja pankkialalla. Emoyhtiö Sampo Oyj:llä on kaksi tytäryhtiötä, If Skadeförsäkring Holding AB (publ) ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, jotka se omistaa kokonaan. Lisäksi Sammolla on kaksi merkittävää osakkuusyhtiötä, Nordea Bank AB ja tanskalainen vakuutusyhtiö Topdanmark A/S. Sampo on sekä Nordea Bank AB:n että Topdanmark A/S:n suurin omistaja.

Sampo Oyj

Emoyhtiö Sampo Oyj on ollut listattuna Nasdaq Helsingissä tammikuusta 1988 lähtien. Emoyhtiöllä ei ole omaa liiketoimintaa, vaan se hallinnoi tytäryhtiöitään ja vastaa tämän lisäksi Sampo-konsernin keskitetyistä toiminnoista kuten sijoitustoiminnasta, konsernin taloushallinnosta, riskienhallinnasta ja sijoittajasuhteista.

If Vahinkovakuutus

If Vahinkovakuutus on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, jolla on toimintoja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja Baltia. Konserniraportoinnissa vahinkovakuutussegmentissä raportoidaan myös Sampo Oyj:n osakkuusyhtiön, tanskalaisen vakuutusyhtiö Topdanmarkin, tulososuus.

If Vahinkovakuutus vuonna 2016

Nordea

Pohjoismaiden suurimmalla pankilla Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Yhtiö on markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan kymmenestä suurimmasta kattavia finanssipalveluja tarjoavasta pankista. Nordea noteerataan Nasdaqin pörsseissä Tukholmassa, Helsingissä ja Kööpenhaminassa. Konserniraportoinnissa Nordea sisältyy omistusyhteisösegmenttiin. Sampo Oyj:n omistusosuus Nordeasta oli vuoden 2016 lopussa 21,2 prosenttia.

Nordea vuonna 2016

Mandatum Life

Henkivakuutusliiketoimintaa ja vakuutuksellista varainhoitoa harjoittava Mandatum Life toimii Suomessa ja Baltiassa. Mandatum Life tarjoaa asiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen ja sitouttamisen sekä henkilöriskivakuuttamisen palveluja. Mandatum Lifella on yli 250 000 henkilöasiakasta ja 25 000 yritysasiakasta. Suomen lisäksi yhtiö toimii kaikissa Baltian maissa.

Mandatum Life vuonna 2016

Topdanmark

Tanskalainen vakuutusyhtiö Topdanmark, jonka osakkeista Sampo Oyj omistaa yli 40 prosenttia, on Tanskan toiseksi suurin vahinkovakuuttaja. Topdanmarkia käsitellään osakkuusyhtiönä ja konserniraportoinnissa se sisältyy vahinkovakuutussegmenttiin.