Omistusyhteisö

Sampo Oyj hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti 31.12.2016 noin 21,2 prosenttia Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean osakepääomasta ja yli 41,7 prosenttia tanskalaisesta vahinkovakuutusyhtiöstä Topdanmarkista. Nordea ja Topdanmark ovat molemmat Sampo Oyj:n osakkuusyhtiöitä, mutta Topdanmarkin tulos raportoidaan vahinkovakuutussegmentissä.

Tulos Omistusyhteisö, 2016
Tulos
Omistusyhteisö, 2016
Milj. € 2016 2015 Muutos, %
Sijoitustoiminnan nettotuotot 36 76 -53
Liiketoiminnan muut tuotot 17 18 -5
Henkilöstökulut -16 -20 -21
Liiketoiminnan muut kulut -18 -12 50
Rahoituskulut -14 -63 -78
Osuus osakkuusyritysten voitosta 773 751 3
Tulos ennen veroja 778 749 4
Muutos
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (FTE) 57 57 0

Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 778 miljoonaa euroa (749), josta 773 miljoonaa euroa (751) tuli Nordean vuoden 2016 tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta. Ilman osuutta Nordean tuloksesta omistusyhteisö teki 6 miljoonan euron tuloksen (-1).

Valuuttakurssivaihtelut ja varsinkin Ruotsin kruunun vahvistuminen kasvattivat sijoitustuottoja 25 miljoonalla eurolla. Matala korkotaso sekä Ruotsin kruunun ja euron väliset kurssivaihtelut alensivat merkittävästi rahoituskuluja.

Sampo Oyj:n omistus Nordea Bankista on kirjattu konsernitaseeseen 7,6 miljardiin euroon. Omistusosuuden markkina-arvo 31.12.2016 oli 9,1 miljardia euroa eli 10,60 euroa osakkeelta. Sampo Oyj:n taseeseen sisältyi myös 2,4 miljardin euron (2,4) arvosta tytäryhtiöiden osakkeita.