Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
42 Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Hallitus päätti 8. helmikuuta 2017 pidetyssä kokouksessa ehdottaa 27. huhtikuuta 2017 pidettävälle yhtiökokoukselle vuodelta 2016 jaettavan osingon määräksi 2,30 euroa osakkeelta (yht. 1 288 000 000 euroa). Maksettavat osingot kirjataan vuoden 2017 tilinpäätöksen omaan pääomaan kertyneiden voittovarojen vähennykseksi.
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.