Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
25 Muut varat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Korot 55 54
Saamiset ensivakuutustoiminnasta 1 174 1 132
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 51 38
Kauppahintasaamiset 2 2
Vakuutusten aktivoidut hankintamenot 1) 123 131
Potilasvakuutuksiin liittyvät varat 120 120
Muut 66 62
Vahinkovakuutustoiminnan muut varat yhteensä 1 593 1 541
Muista varoista pitkäaikaisten osuus on 114 milj. euroa (112).
Erä Muut koostuu mm. vuokratalletuksista, palkka- ja matkaennakoista sekä haltuun otetuista vahinkotavaroista.
1) Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos tilikaudella
Milj. e 2016 2015
1.1. 131 138
Nettomuutos tilikauden aikana -10 -4
Valuuttakurssierot 2 -2
31.12. 123 131
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Korot 26 30
Saamiset vakuutuksenottajilta 8 9
Saamiset jälleenvakuutustoiminnasta 0 0
Kauppahintasaamiset 47 21
Johdannaiskaupan vakuudet 18 19
Muut 63 48
Henkivakuutustoiminnan muut varat yhteensä 162 127
Erä Muut koostuu mm. etukäteen maksetuista eläkkeistä ja saamisista yhteistoimintayhtiöiltä.
Omistusyhteisö
Milj. e 2016 2015
Korot 10 38
Kauppahintasaamiset 0 5
Muut 5 8
Omistusyhteisön muut varat yhteensä 15 51
Erä Muut sisältää mm. omaisuudenhoidon palveluveloitussaamiset.
Segmenttien väliset eliminoinnit -9 -10
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 1 761 1 708
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.