Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
29 Rahoitusvelat
Segmenttien rahoitusvelat pitävät sisällään velat johdannaissopimuksista, liikkeeseen lasketut velkakirjat sekä muut rahoitusvelat.
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Johdannaissopimukset (liite 15) 67 17
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat
Euromääräiset lainat Maturiteetti Korko
Pääomalaina, 2011 (nimellisarvo 110 milj. e) 30 vuotta 6,00 % 109 109
Pääomalaina, 2013 (nimellisarvo 90 milj. e) ikuinen 4,70 % 92 90
Pääomalaina, 2016 (nimellisarvo 1 500 MSEK) 30 vuotta 3 kk Stibor + 2,25 % 154 -
Pääomalaina, 2016 (nimellisarvo 500 MSEK) 30 vuotta 2,42 % 52 -
Velat, joilla huonompi etuoikeus yhteensä 407 199
Vahinkovakuutustoiminnan rahoitusvelat yhteensä 474 216
Vuoden 2011 pääomalainalle maksetaan ensimmäiseltä 10 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen se muuttuu vaihtuvakorkoiseksi. 2013 liikkeeseen lasketulle uudelle pääomalainalle maksetaan ensimmäiseltä 5,5 vuodelta kiinteää korkoa, jonka jälkeen se muuttuu vaihtuvakorkoiseksi. Koron vaihtumisen yhteydessä voidaan myös suorittaa lainojen takaisinmaksu.
Vuoden 2016 pääomalaina 1 500 milj. Ruotsin kruunua on vaihtuvakorkoinen. 10 vuoden jälkeen lainamarginaali nousee yhdellä prosenttiyksiköllä. Viiden vuoden jälkeen ja siitä eteenpäin erääntyvinä korkopäivinä on oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun.
Vuoden 2016 pääomalaina 500 milj. Ruotsin kruunua on kiinteäkorkoinen ensimmäiset viisi vuotta. Sen jälkeen laina muuttuu vaihtuvakorkoiseksi, mutta sisältää oikeuden lainan takaisinmaksuun koron vaihtumishetkellä tai milloin tahansa myöhemmin korkojen erääntymispäivinä.
Vuoden 2011 sekä molemmat vuoden 2016 pääomalainat ovat kaikki listattuja Luxemburgin pörssissä.
Lainojen tarkoitus on turvata vakavaraisuutta ja ne sekä niiden ehdot ovat asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä. Lainat käytetään solvenssitarkoituksiin.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Johdannaissopimukset (liite 15) 11 33
Velat, joilla on huonompi etuoikeus
Pääomalainat 100 100
Henkivakuutustoiminnan rahoitusvelat yhteensä 111 133
Mandatum Life laski vuonna 2002 liikkeelle pääomalainamuotoisen nimellisarvoltaan 100 milj. euron lainan. Laina on vaihtuvakorkoinen ja eräpäivätön. Korkoa voidaan maksaa vain jakokelpoisista omista varoista. Laina voidaan maksaa takaisin ainoastaan Finanssivalvonnan luvalla ja aikaisintaan vuonna 2012 tai kunakin seuraavana vuonna koronmaksupäivänä. Pääomalaina on kokonaisuudessaan Sampo Oyj:n salkussa.
Omistusyhteisö
Milj. e 2016 2015
Johdannaissopimukset (liite 15) 3 12
Liikkeeseen lasketut velkakirjat
Yritystodistukset 671 305
Joukkovelkakirjalainat *) 2 877 1 997
Yhteensä 3 548 2 302
Omistusyhteisön rahoitusvelat yhteensä 3 551 2 314
*) Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen määritys ja hierarkia on esitetty liitteessä 17. Omistusyhteisön joukkovelkakirjalainat kuuluvat tämän määrityksen mukaan tasolle 2.
Segmenttien väliset eliminoinnit -289 -339
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 3 847 2 375
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.