Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
21 Laskennalliset verosaamiset ja verovelat
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2016 aikana
Milj. e 1.1. Laajaan tulokseen kirjatut erät Omaan pääomaan kirjatut erät Muuntoerot 31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 15 0 0 0 15
Eläkevelvoitteet 35 -8 1 0 28
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 19 -7 0 1 13
Yhteensä 68 -15 1 1 56
Laskennallisten verojen netotus -28
Laskennalliset verosaamiset taseessa 27
Laskennalliset verovelat
Varaukset ja tilinpäätössiirrot 251 6 0 0 257
Käyvän arvon muutokset 221 -2 48 -2 265
Muut veronalaiset tilapäiset erot 28 4 1 0 33
Yhteensä 500 8 49 -2 555
Laskennallisten verojen netotus -28
Laskennalliset verovelat taseessa 527
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2015 aikana
Milj. e 1.1. Laajaan tulokseen kirjatut erät Omaan pääomaan kirjatut erät Muuntoerot 31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Vahvistetut tappiot 15 0 - 0 15
Eläkevelvoitteet 85 -50 -3 3 35
Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot 8 -14 4 -1 -3
Yhteensä 107 -63 0 2 46
Laskennallisten verojen netotus -12
Laskennalliset verosaamiset taseessa 35
Laskennalliset verovelat
Varaukset ja tilinpäätössiirrot 275 -21 - -3 251
Käyvän arvon muutokset 231 4 -16 2 221
Muut veronalaiset tilapäiset erot 19 12 -25 1 7
Yhteensä 526 -5 -41 0 479
Laskennallisten verojen netotus -12
Laskennalliset verovelat taseessa 468
Sampo Oyj:ssä on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 24 milj. euroa. Ensimmäiset tappiot vanhenevat vuonna 2019.

Henkivakuutustoiminnassa on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin
4 milj. euroa.
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.