Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Vakuutusmaksuvastuun muutos -4 -39
Jälleenvakuuttajien osuus -2 5
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksuvastuun muutos, netto -6 -34
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Vakuutussopimukset
Henkivakuutus
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 23 15
Sijoitussidonnaiset sopimukset -252 -292
Yhteensä -228 -278
Eläkevakuutus
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 67 94
Sijoitussidonnaiset sopimukset -116 -143
Yhteensä -49 -49
Vakuutussopimukset yhteensä -277 -327
Sijoitussopimukset
Kapitalisaatiosopimukset
Sopimukset, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon 10 -33
Sijoitussidonnaiset sopimukset -198 -102
Sijoitussopimukset yhteensä -188 -135
Henkivakuutustoiminnan vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos yhteensä -465 -462
Segmenttien väliset eliminoinnit 24 -5
Konserni yhteensä -448 -502
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.