Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
10 Rahoitusvarat ja -velat
Rahoitusvarat ja –velat on luokiteltu IAS 39.9 mukaisiin kategorioihin. Taulukossa on esitetty myös rahoitusvaroihin ja –velkoihin liittyvät korkotuotot ja –kulut, tuloslaskelmaan kirjatut realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot, arvonalentumistappiot sekä osinkotuotot. Taulukon rahoitusvarat sisältää tase-erät rahoitusvarat, käteiset varat sekä rahoitusvarojen myytävänä olevat omaisuuserät.
2016
Milj. e Kp-arvo Korkotuot./
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 45 -21 18 - -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 24 1 0 - 0
Lainat ja muut saamiset 2 689 13 6 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 17 705 298 146 -47 175
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 20 463 290 169 -47 175
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 81 - -
Muut rahoitusvelat 3 766 -52 34
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 3 847 -52 34
2015
Milj. e Kp-arvo Korkotuot./
Korkokulut
Voitot/
tappiot
Arvonal.
tappiot
Osinkotuotot
RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Johdannaissopimukset 53 -9 -79 - -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt rahoitusvarat 48 1 2 - 0
Lainat ja muut saamiset 2 129 20 44 - -
Myytävissä olevat rahoitusvarat 16 955 295 382 -20 159
Konsernin rahoitusvarat yhteensä 19 185 307 350 -20 160
RAHOITUSVELAT
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
Johdannaissopimukset 63 - -
Muut rahoitusvelat 2 312 -59 -8
Konsernin rahoitusvelat yhteensä 2 375 -59 -8
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.