Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
1 Vakuutusmaksutulo
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus 4 364 4 464
Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus 94 95
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 4 458 4 559
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta -166 -181
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 4 292 4 378
Vakuutusmaksuvastuun muutos -4 -39
Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta -2 5
Vakuutusmaksuvastuun muutos, netto -6 -34
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä, netto 4 286 4 344
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Vakuutussopimuksista
Vakuutussopimukset 644 723
Jälleenvakuutussopimukset 3 2
Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 647 725
Jälleenvakuuttajien osuus -6 -5
Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 641 720
Sijoitussopimukset 475 424
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 1) 1 116 1 144
Segmenttien väliset eliminoinnit -32 -
Konserni yhteensä 5 375 5 522
1) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään liitteessä 4, "Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos".
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulon jakautuminen
Milj. e 2016 2015
Vakuutussopimuksista
Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 144 146
Vakuutusmaksutulo sijoitussidonnaisista vakuutussopimuksista 498 575
Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista 2 2
Yhteensä 644 723
Jälleenvakuutussopimukset 3 2
Sijoitussopimuksista
Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 0 30
Maksutulo sijoitussidonnaisista sopimuksista 475 394
Yhteensä 475 424
Vakuutus- ja sijoitussopimukset yhteensä 1 122 1 149
Jälleenvakuuttajien osuus -6 -5
Vakuutusmaksutulo yhteensä 1 116 1 144
Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta
Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset 277 287
Kertamaksut, vakuutussopimukset 367 436
Kertamaksut, sijoitussopimukset 475 424
Yhteensä 1 119 1 147
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.