Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
33 Ehdolliset velat ja sitoumukset
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Takaukset 4 5
Muut peruuttamattomat sitoumukset 15 15
Yhteensä 19 20
Vakuudeksi annettu omaisuus ja vakuudelliset velat ja sitoumukset
2016 2015
Milj. e Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Annettu vakuus Velat/
sitoumukset
Vakuudeksi annettu omaisuus
Sijoitukset
- Sijoitusarvopaperit 231 147 242 159
Yhteensä 231 147 242 159
Milj. e 2016 2015
Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo
Sijoitukset 16 0
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.
Milj. e 2016 2015
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 31 32
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 103 98
yli viiden vuoden kuluttua 45 48
Yhteensä 180 178
Kaudella kuluksi kirjatut ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat
- vähimmäisvuokrat -33 -20
If Skadeförsäkring AB:llä on keskinäisesti velvoittava vakuutus Pohjoismaisessa Ydinvakuutuspoolissa, norjalaisessa Naturskadepoolenissa ja hollantilaisessa Terroripoolissa.
Kun Skandia-konsernin vahinkovakuutusliike siirrettiin If-konserniin 1.3.1999, If Skadeförsäkring Holding AB ja If Skadeförsäkring AB asettivat Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) hyväksi takuun. Kyseiset If-konsernin yhtiöt takasivat yhteisvastuullisesti, että Skandia-ryhmän yhtiöille korvataan kaikki sellaiset vaatimukset ja sitoumukset, jotka perustuvat Skandia-konsernista If-konserniin siirrettyyn vahinkovakuutustoimintaan liittyviin takuisiin ja muihin vastaaviin sitoumuksiin.
If Skadeförsäkring Holding AB ja If Skadeförsäkring AB ovat kumpikin solmineet Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Tryg-Baltica Forsikring AS:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Skandialle ja Tryg-Balticalle korvataan kaikki sellaiset vaatimukset, jotka liittyvät Försäkringsaktiebolaget Skandian (publ) ja Vesta Forsikring AS:n Skandia Marine Insurance Companylle (UK), nyk. Marlon Insurance Company Ltd, antamiin takuisiin, ja joiden edunsaajana on Institute of London Underwriters. Marlon Insurance Company Ltd myytiin vuonna 2007, jolloin ostaja antoi Ifin hyväksi takuun koko määrästä, minkä If mahdollisesti joutuu korvaamaan em. sopimusten perusteella.
If Vahinkovakuutushtiö Oy:llä on voimassa olevia sitoumuksia yksityisille pääomarahastoille 15 milj. euroa, mikä vastaa enimmäissummaa, minkä yhtiö on sitoutunut rahastoihin investoimaan. Pääomakutsut näihin rahastoihin tapahtuvat useamman vuoden aikana, sitä mukaan kun rahastot suorittavat investointeja.
Tiettyjen Sammon kanssa yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien osalta If Skadeförsäkring Holding AB on sitoutunut korvaamaan Sammolle mahdolliset kustannukset, joita järjestelmien omistaja voi Sammolta vaatia.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Sijoitussitoumukset 657 397
IT-hankinnat 2 1
Yhteensä 658 398
Milj. e 2016 2015
Johdannaiskaupan vakuudeksi annettu omaisuus, kirjanpitoarvo
Käteinen 18 19
Vakuudeksi annetut varat sisältyvät tase-erään Muut saamiset.
Milj. e 2016 2015
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 2 2
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 7 8
yli viiden vuoden kuluessa 6 7
Yhteensä 15 18
Kaudella kuluksi kirjatut vuokrat ja edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat eriteltynä
- vähimmäisvuokrat -4 -4
- edelleenvuokrattujen tilojen vuokrat 0 0
Vuokrakulut yhteensä -4 -4
Omistusyhteisö
Milj. e 2016 2015
Ei-purettavissa olevat muut vuokrasopimukset
Maksettavat vähimmäisvuokrat
yhden vuoden kuluessa 1 1
yli yhden vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 4 0
yli viiden vuoden kuluessa 1 -
Yhteensä 6 1
Konsernilla oli vuoden 2016 lopussa vuokralle otettuja tiloja yhteensä 159 160 m2 (171 254). Vuokrasopimukset on tehty pääosin 3 - 10 vuodeksi.
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.