Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
9 Osakekohtainen tulos
Milj. e 2016 2015
Osakekohtainen tulos
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 1 650 1 656
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 560 560
Osakekohtainen tulos (EUR/osake) 2,95 2,96
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.