Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
28 Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Sijoitussidonnaiset vakuutussopimukset 4 427 4 042
Sijoitussidonnaiset sijoitussopimukset 2 013 1 817
Yhteensä 6 440 5 858
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -2 992 -
Henkivakuutustoiminta yhteensä 3 448 5 858
Segmenttien väliset eliminoinnit -41 -18
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 3 407 5 841
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.