Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Saamistodistukset
Valtioiden liikkeeseenlaskemat 68 49
Muut saamistodistukset 1 358 1 199
Yhteensä 1 426 1 248
Osakkeet ja osuudet
Listatut 4 388 4 328
Muut 313 64
Osakkeet ja osuudet yhteensä 4 701 4 392
Lainat ja muut saamiset 330 217
Muut rahoitusvarat 2 7
Yhteensä 6 460 5 865
Myytävänä olevat omaisuuserät -2 992 -
Henkivakuutustoiminnan sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset yhteensä 3 468 5 865
Segmenttien väliset eliminoinnit -41 -18
Konserni yhteensä 3 427 5 847
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevien osakkeiden ja osuuksien alkuperäinen hankintameno on 3 813 milj. euroa (3 645) ja saamistodistusten 1 437 milj. eur (1 305).
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.