Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
19 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen herkkyysanalyysi
2016 2015
Milj. e Kirjanpito-
arvo
Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Kirjanpito-
arvo
Jokseenkin mahdollisten muutosten vaikutus
(+ / -)
Rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 48 -10 46 -9
Saamistodistukset 58 -2 89 -2
Rahastot 758 -152 801 -160
Yhteensä 863 -163 936 -171
Korkoinstrumenttien osalta rahoitusvarojen arvoa on testattu olettamalla korkotason nousevan 1 prosenttiyksiköllä kaikissa maturiteeteissa. Muiden omaisuuslajien osalta on oletettu hintojen laskevan 20 prosenttia. Sampo-konserni ei kanna sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä sijoitusriskejä, joten niiden osalta vaikutuksia ei ole esitetty. Edellä esitettyjen vaihtoehtoisten oletusten perusteella mahdollinen korkotason muutos aiheuttaisi saamistodistusten osalta 2 milj. euron (2) ja muiden instrumenttien mahdollinen hinnan alentuminen 162 milj. euron (169) arvostustappion konsernin muussa laajassa tuloksessa. Jokseenkin mahdollinen tulosvaikutus olisi näin konsernin omaan pääomaan suhteutettuna 1,4 prosenttia (1,5).
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.