Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
14 Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2016
Milj. e

Nimi
Kotipaikka Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Nordea Bank Abp Ruotsi 7 554 9 124 21,25
Topdanmark A/S Tanska 554 955 45,38
Autovahinkokeskus Oy Suomi 3 35,54
CAP Group AB Ruotsi 2 21,98
Svithun Assuranse AS Norja 1 33,00
Contemi Holding AS Norja 0 28,57
SOS International A/S Tanska 7 25,20
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt osakkuusyritykset 31.12.2015
Milj. e

Nimi
Kotipaikka Kirjanpito-
arvo
Käypä
arvo*)
Omistus-
osuus %
Nordea Bank Abp Ruotsi 7 305 8 735 21,25
Topdanmark A/S Tanska 362 827 32,9
Autovahinkokeskus Oy Suomi 3 35,54
CAP Group AB Ruotsi 2 21,98
Urzus Group AS Norja 1 28,57
Svithun Assuranse AS Norja 1 33,00
Watercircles Skandinavia AS Norja 3 35,75
Contemi Holding AS Norja 1 28,57
*) Julkisen hintanoteerauksen mukainen arvo
Muutokset sijoituksissa osakkuusyrityksiin
2016 2015
Milj. e Nordea Muut osakkuus-yritykset Yhteensä Nordea Muut osakkuus-yritykset Yhteensä
Osuudet 1.1. 7 305 374 7 679 7 065 382 7 447
Osuus kauden tuloksesta 773 65 837 751 42 793
Lisäykset - 205 205 - 1 1
Vähennykset -551 -5 -555 -533 -1 -534
Muutokset osakkuusyrityksen omassa pääomassa 27 -86 -59 23 -51 -28
Muuntoerot - 0 0 - 0 0
Osuudet 31.12. 7 554 553 8 107 7 305 374 7 679
Osakkuusyritysten kirjanpitoarvoon sisältyy liikearvoa 1 201 milj. e (1 101), josta Nordean osuus oli 978 milj. e (978).
Sammon omistus Nordeassa
Nordea on kansainvälinen pankki, jolla on johtava asema suuryrityspalveluissa sekä vähittäispankki- ja private banking -toiminnassa. Nordealla on noin 700 konttoria, puhelinpalvelu kaikissa Pohjoismaissa sekä verkkopankki. Konsernilla on myös Pohjoismaiden ja Itämeren alueen laajin jakeluverkosto.
Taloudellinen informaatio Nordeasta
Milj. e 2016 2015
Varat 615 659 646 868
Velat 583 249 615 836
Liikevaihto 9 927 10 140
Muut laajan tuloksen erät 165 13
Laaja tulos 3 766 3 675
Osakkuusyritykseltä tilikaudella saadut osingot 551 533
Sammon osuus Nordean tuloksesta
Milj. e 2016 2015
Osuus Nordean tilikauden tuloksesta 800 778
Poisto asiakassuhteista -35 -35
Laskennallisen veron muutos 8 8
Osuus osakkuusyrityksen voitosta 773 751
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.