Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
27 Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
Vahinkovakuutustoiminta
Vakuutussopimusvelkojen muutos
2016 2015
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Vakuutusmaksuvastuu
1.1. 2 017 46 1 971 1 999 41 1 958
Valuuttakurssierot 20 1 21 -20 1 -20
Vastuuvelan muutos 4 -2 2 39 5 44
31.12. 2 042 44 1 997 2 017 46 1 971
2016 2015
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Korvausvastuu
1.1. 7 416 193 7 223 7 185 197 6 988
Ostetut/myydyt vakuutusomistukset 28 - 28 38 - 38
Valuuttakurssierot -19 1 -20 -1 6 -8
Vastuuvelan muutos -87 -2 -86 195 -10 205
31.12. 7 338 192 7 146 7 416 193 7 223
Vakuutussopimusvelkojen jakautuminen
Milj. e 2016 2015
Vakuutusmaksuvastuu 2 042 2 017
Korvausvastuu 7 338 7 416
Tunnetut vahingot 1 596 1 657
Tuntemattomat vahingot (IBNR) 3 327 3 352
Korvausten hoitokulut 267 269
Eläkemuotoiset korvaukset 2 148 2 138
Vahinkovakuutustoiminnan velat vakuutussopimuksista yhteensä 9 379 9 433
Jälleenvakuuttajien osuus
Vakuutusmaksuvastuu 44 46
Korvausvastuu 192 193
Tunnetut vahingot 114 95
Tuntemattomat vahingot (IBNR) 78 98
Yhteensä 236 239
Koska vahinkovakuutustoiminta on alttiina useiden valuuttakurssien vaihtelulle, voi taseen lukujen vertailu eri vuosien välillä olla harhaanjohtavaa.
­
Korvauskulujen kehitys
Alla olevissa taulukoissa esitetään vahinkomenojen kehityssuunta eri vuosina. Taulukkojen ylemmästä osasta käy ilmi, miten arviot vahinkomenojen kokonaismäärästä per vahinkovuosi muuttuvat vuosittain. Taulukkojen alemmasta osasta käy ilmi, kuinka suuri osuus näistä sisältyy taseeseen. Lisätietoa vahinkovakuutustoiminnan vakuutusveloista löytyy tilinpäätöksen Riskienhallinta-osiosta.
Korvauskulut ennen jälleenvakuuttajien osuutta
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 14 689 2 570 2 696 2 699 2 810 2 893 2 932 2 831 2 814 2 845 2 886
1 vuoden kuluttua 14 631 2 566 2 653 2 650 2 849 3 007 2 919 2 859 2 807 2 864
2 vuoden kuluttua 14 543 2 531 2 597 2 622 2 796 3 003 2 935 2 860 2 815
3 vuoden kuluttua 14 551 2 500 2 570 2 582 2 794 2 991 2 924 2 865
4 vuoden kuluttua 14 542 2 455 2 547 2 564 2 787 2 963 2 892
5 vuoden kuluttua 14 449 2 431 2 533 2 541 2 785 2 948
6 vuoden kuluttua 14 347 2 422 2 514 2 539 2 768
7 vuoden kuluttua 14 342 2 409 2 520 2 511
8 vuoden kuluttua 14 352 2 408 2 500
9 vuoden kuluttua 14 462 2 390
10 vuoden kuluttua 14 429
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 14 429 2 390 2 500 2 511 2 768 2 948 2 892 2 865 2 815 2 864 2 886 41 868
Kokonaan maksetut 11 640 2 177 2 278 2 280 2 506 2 649 2 562 2 477 2 332 2 255 1 640 34 797
Taseeseen sisältyvä velka 2 788 213 223 231 262 298 330 388 483 609 1 246 7 071
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 523 82 71 61 77 75 71 81 64 37 8 2 148
Velka korvausten hoitokuluista 267
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 7 338
Korvauskulut jälleenvakuuttajien osuuden jälkeen
Arvioidut korvauskulut
Milj. e < 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yhteensä
Tilinpäätöspäivänä 13 663 2 473 2 580 2 586 2 673 2 736 2 737 2 782 2 775 2 799 2 825
1 vuoden kuluttua 13 589 2 462 2 549 2 554 2 719 2 809 2 722 2 810 2 764 2 814
2 vuoden kuluttua 13 510 2 436 2 496 2 524 2 677 2 796 2 738 2 812 2 756
3 vuoden kuluttua 13 480 2 406 2 470 2 498 2 671 2 791 2 738 2 819
4 vuoden kuluttua 13 489 2 363 2 451 2 481 2 668 2 760 2 711
5 vuoden kuluttua 13 418 2 340 2 439 2 457 2 665 2 749
6 vuoden kuluttua 13 332 2 332 2 420 2 455 2 648
7 vuoden kuluttua 13 333 2 319 2 427 2 431
8 vuoden kuluttua 13 354 2 318 2 408
9 vuoden kuluttua 13 454 2 300
10 vuoden kuluttua 13 417
Nykyinen arvio korvauskulujen kokonaismäärästä 13 417 2 300 2 408 2 431 2 648 2 749 2 711 2 819 2 756 2 814 2 825 39 877
Kokonaan maksetut 10 676 2 089 2 188 2 204 2 391 2 458 2 390 2 445 2 305 2 223 1 630 32 998
Taseeseen sisältyvä velka 2 741 210 220 227 257 291 321 373 451 591 1 195 6 879
Edelliseen sisältyy velkaa vahvistetuista eläkkeistä 1 523 82 71 61 77 75 71 81 64 37 8 2 148
Velka korvausten hoitokuluista 267
Vahinkovakuutustoiminnan taseeseen sisältyvä kokonaisvelka 7 146
­
Henkivakuutustoiminta
Muiden kuin sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2016 4 979 36 5 014
Maksut 149 0 149
Korvaukset -469 0 -470
Kuormitustulo -37 0 -37
Laskuperustekorko 138 0 138
Asiakashyvitykset 5 - 5
Muut 29 -8 21
Yhteensä 31.12.2016 4 794 28 4 821
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -210
Henkivakuutustoiminta yhteensä 4 611
Jälleenvakuuttajien osuus -3 0 -3
Velka 31.12.2016, netto 4 791 28 4 608
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2015 5 058 4 5 062
Maksut 148 30 178
Korvaukset -445 0 -445
Kuormitustulo -38 0 -38
Laskuperustekorko 153 0 153
Asiakashyvitykset 0 - 0
Kannansiirto 17 - 17
Muut 85 1 86
31.12.2015 4 978 36 5 014
Jälleenvakuuttajien osuus -3 - -3
Velka 31.12.2015, netto 4 976 36 5 012
Sijoitussidonnaisten vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos
Milj. e Vakuutus-
sopimukset
Sijoitus-
sopimukset
Yhteensä
1.1.2016 4 042 1 817 5 858
Maksut 498 475 973
Korvaukset -222 -355 -577
Kuormitustulo -43 -20 -64
Muut 153 97 250
Yhteensä 31.12.2016 4 427 2 013 6 440
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -2 992
Henkivakuutustoiminta yhteensä 3 448
1.1.2015 3 599 1 714 5 312
Maksut 575 394 969
Korvaukset -198 -358 -556
Kuormitustulo -44 -22 -66
Muut 110 89 200
31.12.2015 4 042 1 817 5 858
Vuoden alun ja lopun velka sisältää tulevien lisäetujen vastuun sekä korkotäydennysten vaikutuksen. Laskelma perustuu eriin ennen jälleenvakuuttajien osuutta. Tarkempi erittely veloista löytyy konsernin Riskienhallinta -osiosta.
Milj. e 2016 2015
Vakuutussopimukset
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon
Vakuutusmaksuvastuu 2 425 2 516
Korvausvastuu 2 366 2 461
Yhteensä 4 791 4 976
Jälleenvakuutussopimukset
Vakuutusmaksuvastuu 0 1
Korvausvastuu 1 1
Yhteensä 1 2
Vakuutussopimukset yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu 2 426 2 517
Korvausvastuu 2 368 2 462
Yhteensä 4 794 4 978
Sijoitussopimukset
Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon
Vakuutusmaksuvastuu 28 36
Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä
Vakuutusmaksuvastuu 2 454 2 552
Korvausvastuu 2 368 2 462
Yhteensä 4 821 5 014
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velkaerät -210 -
Henkivakuutustoiminnan velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä 4 611 5 014
Jälleenvakuuttajien osuus
Korvausvastuu -3 3
Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta.
Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita.
Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai joihin sisältyy oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre, on sovellettu IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta. Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin.
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 13 990 14 447
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.