Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi
Milj. e 2016 2015
Vakuutusmaksutuotot 4 286 4 344
Korvauskulut -2 905 -3 143
Liikekulut -713 -566
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut -7 -1
Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto -3 23
Vakuutustekninen kate 658 657
Sijoitustoiminnan nettotuotto 188 325
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto -26 -60
Muut tuotot ja kulut 63 38
Liikevoitto 883 960
Erittely tuloslaskelmaeriin sisältyvistä toimintokohtaisista liikekuluista
Milj. e 2016 2015
Korvausten hoitokulut (korvauskulut) -235 -249
Vakuutusten hankintamenot (liikekulut) -490 -497
Vakuutustoiminnan hallintokulut (liikekulut) -226 -78
Muuhun vakuutustekniseen toimintaan liittyvät hallintokulut (muut vakuutustekniset kulut) -33 -71
Sijoitusten hoitokulut (sijoitustoiminnan kulut) -17 -19
Yhteensä -1 002 -914
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.