Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
18 Tason 3 käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen muutokset
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/ tappiot yht. Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/ tappiot yht. Ostot Myynnit Siirrot tasolta/ tasolle 1 ja 2 31.12. Kaudelle kirjatut
voitot/
tappiot rahoitus-varoista 31.12.2016
RAHOITUSVARAT 2016
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 17 -6 - 12 -9 - 14 -4
Saamistodistukset 27 0 - 0 0 - 27 0
Rahastot 46 -3 - 129 -19 - 154 -2
89 -9 - 142 -29 - 194 -5
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 46 2 -1 6 -4 0 48 -2
Saamistodistukset 90 1 0 213 -246 0 58 0
Rahastot 801 0 -20 174 -198 0 757 -21
936 4 -22 393 -448 0 863 -22
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 026 -5 -22 535 -477 0 1 057 -27
2016
Milj. e Realisoi-
tuneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä -5 -22 -26
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista -6 -22 -27
Milj. e 1.1. Tulokseen kirjatut voitot/
tappiot yht.
Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut voitot/
tappiot yht.
Ostot Myynnit Siirrot tasolta/
tasolle 1 ja 2
31.12. Kaudelle
kirjatut
voitot/
tappiot
rahoitus-
varoista
31.12.2015
RAHOITUSVARAT 2015
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 16 2 - 3 -4 - 17 1
Saamistodistukset 24 0 - 0 0 3 27 0
Rahastot 57 2 - 11 -23 - 46 2
96 3 - 14 -27 3 89 3
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Osakkeet ja osuudet 228 14 -2 0 -194 - 46 2
Saamistodistukset 78 9 0 90 -86 - 90 0
Rahastot 748 25 13 174 -159 - 801 7
1 054 48 10 264 -440 - 936 9
Käypään arvoon arvostettavat yhteensä 1 150 51 10 278 -467 3 1 026 12
2015
Milj. e Realisoi-tuneet
voitot/
tappiot
Käyvän
arvon muutokset
Yhteensä
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot yhteensä 51 6 57
Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden voitot tai tappiot tilikauden lopun taseeseen sisältyvistä varoista 6 6 12
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.