Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
6 Liiketoiminnan muut kulut
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Tietohallintokulut -103 -114
Muut henkilöstökulut -14 -15
Markkinointikulut -38 -38
Poistot -12 -9
Vuokrat -46 -45
Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos -10 -5
Ensivakuutuksen palkkiot -163 -167
Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 12 14
Muut -98 -98
Vahinkovakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä -472 -477
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Tietohallintokulut -18 -17
Muut henkilöstökulut -2 -2
Markkinointikulut -4 -4
Poistot -2 -2
Vuokrat -4 -4
Ensivakuutuksen palkkiot -8 -9
Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot -1 -1
Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot 2 1
Muut -42 -38
Henkivakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä -78 -74
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan erä Muut sisältää mm. kulut viestinnästä, ulkopuolisista palveluista sekä muista hallintokuluista.
Omistusyhteisö
Milj. e 2016 2015
Tietohallintokulut -1 -1
Markkinointikulut -1 -1
Vuokrat -1 -1
Muut -15 -9
Omistusyhteisön liiketoiminnan muut kulut yhteensä -18 -12
Omistusyhteisön erä Muut muodostuu mm. konsulttipalkkioista sekä vuokra- ja muista hallintokuluista.
Segmenttien väliset eliminoinnit 16 17
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä -551 -545
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.