Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
30 Varaukset
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016
Varaukset 1.1.2016 51
Valuuttakurssierot -1
Varausten lisäykset 9
Varauksista tilikaudella käytetty määrä -22
Käyttämättömien varausten peruutukset -1
Varaukset 31.12.2016 35
Varaukset enintään 1 vuosi 8
Varaukset yli 1 vuosi 27
Yhteensä 35
11 milj. euroa varauksesta koostuu varoista, jotka on tarkoitettu tulevien kustannusten kattamiseen joko jo toteutetuista tai suunnitteilla olevista organisaatiomuutoksista, joita tehokkaiden hallinto- ja korvauskäsittelyprosessien kehitys ja muutokset jakelukanavien rakenteessa aiheuttavat kaikkien liiketoiminta-alueiden osalta. Edellisen lisäksi erä pitää sisällään myös noin 21 milj. euron varauksen mahdollisiin oikeudenkäynteihin ja muihin epävarmoihin velvoitteisiin liittyen.
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.