Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
37 Myytävänä olevat omaisuus- ja niihin liittyvät velkaerät
Lokakuussa 2016 Mandatum Life ilmoitti, ettei se jatka vakuutusten jakelusopimusta Danske Bank Oyj:n kanssa 31.12.2016 jälkeen ja että se käyttää oikeuttaan myydä Danske Bankin kautta hankittu vakuutuskanta Danske Bank A/S:lle. Arvonmääritys kestää arviolta vuoden 2017 kesään. Kannansiirto vaatii toteutuakseen viranomaisten hyväksynnän ja sen arvioidaan toteutuvan aikaisintaan vuoden 2017 lopulla.
Sopimuksen kohteena oleva vakuutuskanta sisältyy pääasiassa "Sijoitussidonnaiset sopimukset" -segmenttiin. Varat ja velat on arvostettu kirjanpitoarvoon. Laskuperustekorollisen vakuutuskannan vaikutus "muut sopimukset" -segmentin sijoitustoiminnan tulokseen arvioidaan olevan vähäinen. Myös "muut sopimukset"-segmenttiin sisältyvä riskiliikkeen tulos muodostuu pääosin muusta kuin sopimuksen kohteena olevasta vakuutuskannasta. Henkivakuutustoiminnan kustannusliikkeen tulokseen vakuutuskannan siirtymisellä odotetaan olevan merkittävä tulosta heikentävä vaikutus ja tämä tulee näkymään pääosin "Sijoitussidonnaiset sopimukset" -segmentissä. Vakuutuskannan maksutulo oli 304 milj. e vuonna 2016 ja korvausmeno 253 milj. e.
Vakuutuskannan varat ja velat 31.12.2016
Vastaavaa
Rahoitusvarat 210
Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset 2 992
Liikearvo 89
Yhteensä 3 291
Vastattavaa
Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 210
Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja sijoitussopimuksista 2 992
Yhteensä 3 202
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.