Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
32 Muut velat
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Velat ensivakuutustoiminnasta 177 163
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 29 30
Potilasvakuutuksiin liittyvät velat 118 115
Vakuutusmaksuverot 49 49
Verovelat 114 91
Siirtovelat 174 181
Muut 39 39
Vahinkovakuutustoiminnan muut velat yhteensä 700 669
Muista veloista pitkäaikaisten osuus on 96 milj. euroa (108).
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätysvelat sekä velat tapaturmavakuutuksen ja eläke-etuuksien perusteella maksettavista sosiaalikuluista, vakuutusmaksuverot sekä muut siirtovelat.
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Korot 7 10
Verot 0 5
Velat ensivakuutustoiminnasta 30 21
Velat jälleenvakuutustoiminnasta 5 4
Kauppahintavelat 31 61
Saadut vakuudet 2 0
Muut 73 66
Henkivakuutustoiminnan muut velat yhteensä 148 167
Erä Saadut vakuudet sisältää johdannaiskaupasta ja osakelainauksesta syntyvän vakuusvaatimuksen vakuudeksi hyväksyttävät varat.
Erä Muut sisältää mm. ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksuvelat, ostovelat sekä velat yhteistoimintayhtiöille.
Omistusyhteisö
Milj. e 2016 2015
Korot 25 34
Johdannaiskaupan vakuudet 17 38
Osingonjakovelka 38 35
Muut 16 26
Omistusyhteisön muut velat yhteensä 96 133
Erä Muut sisältää mm. kannustinjärjestelmiin ja suoritepalkkioihin liittyvät varaukset.
Segmenttien väliset eliminoinnit -10 -11
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 933 957
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.