Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
22 Verot
Milj. e 2016 2015
Tulos ennen veroja 1 871 1 888
Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla -374 -378
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat -14 -25
Verovapaat tulot 7 2
Vähennyskelvottomat kulut -4 -2
Konserniyhdistelyt ja eliminoinnit 165 168
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista 2 0
Verokannan muutokset 0 5
Verot aikaisemmilta tilikausilta -3 -1
Konsernin verot yhteensä -221 -232
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.