Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
11 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016
Koneet ja kalusto
2015
Koneet ja kalusto
1.1.
Hankintameno 65 63
Kertyneet poistot -47 -46
Kirjanpitoarvo 1.1. 19 16
31.12.
Hankintameno 65 65
Kertyneet poistot -46 -47
Kirjanpitoarvo 31.12. 19 19
Henkivakuutustoiminta
2016 2015
Milj. e Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 4 8 12 4 8 12
Kertyneet poistot -1 -7 -8 -1 -7 -7
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 1 5 4 1 5
31.12.
Hankintameno 4 8 12 4 8 12
Kertyneet poistot -1 -7 -8 -1 -7 -8
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 1 4 4 1 5
Omistusyhteisö
2016 2015
Milj. e Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä Maa-alueet
ja rakennukset
Koneet ja
kalusto
Yhteensä
1.1.
Hankintameno 2 4 6 2 5 7
Kertyneet poistot -1 -2 -3 -1 -3 -4
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 2 3 1 2 3
31.12.
Hankintameno 2 4 5 2 4 6
Kertyneet poistot -1 -1 -2 -1 -2 -3
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 2 3 1 2 3
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä 27 26
Segmenttien tase-erä koneet ja kalusto sisältää atk-laitteet ja toimistokalusteet.
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.