Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
5 Henkilöstökulut
Vahinkovakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -368 -373
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -6 -17
Eläkekulut
- maksupohjaiset järjestelyt -66 213
- etuuspohjaiset järjestelyt (liitetieto 31) 5 -137
Muut henkilösivukulut -76 -57
Vahinkovakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä -512 -371
Henkivakuutustoiminta
Milj. e 2016 2015
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -36 -35
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -1 -4
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -6 -6
Muut henkilösivukulut -3 -3
Henkivakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä -46 -47
Omistusyhteisö
Milj. e 2016 2015
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -9 -8
Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -4 -8
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -2 -2
Muut henkilösivukulut -1 -1
Omistusyhteisön henkilöstökulut yhteensä -16 -20
Milj. e 2016 2015
Konserni yhteensä -574 -438
Lisätiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liitetiedossa 36 Kannustinjärjestelmät.
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.