Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät
Milj. e 2016 2015
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -80 -35
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Tilikauden voitot/tappiot 302 257
Luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut -66 -353
Eriytetyn Suomi-vakuutuskannan osuus -11 -10
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä 19 16
Verot -49 21
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä 115 -103
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä syntyvät vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -6 14
Verot 1 -3
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä -5 11
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.