Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos
Milj. e Tapaturma ja sairaus Moottoriajo-neuvovastuu Moottori-
ajoneuvot, muut luokat
Meri, lento ja tavaran-
kuljetus
Palo- ja muu omaisuus-vahinko Vastuu Luotto ja takaus
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2016 729 615 1 301 119 1 244 198 2
2015 754 635 1 294 125 1 296 202 2
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2016 737 620 1 271 121 1 254 201 2
2015 740 636 1 266 123 1 299 204 2
Korvauskulut, brutto 1)
2016 -490 -372 -912 -72 -852 -93 -1
2015 -525 -581 -854 -83 -851 -132 -1
Liikekulut, brutto 2)
2016 -129 -134 -191 -20 -197 -32 0
2015 -133 -136 -184 -21 -210 -33 0
Jälleenvakuutustoiminnan tulos
2016 -4 0 -2 -11 -65 -31 0
2015 -9 -1 -1 -12 -76 -12 -
Vakuutustekninen tulos
2016 115 114 166 18 139 45 2
2015 73 -83 226 7 162 28 1
Milj. e Oikeusturva Muut Ensivakuutus yhteensä Jälleen-
vakuutus
Eliminoinnit Yhteensä
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2016 46 109 4 364 94 - 4 458
2015 45 114 4 465 94 0 4 559
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2016 46 108 4 360 94 - 4 454
2015 44 111 4 424 96 0 4 520
Korvauskulut, brutto 1)
2016 -29 -72 -2 892 -89 4 -2 976
2015 -27 -99 -3 153 -48 7 -3 194
Liikekulut, brutto 2)
2016 -7 -21 -731 -16 15 -732
2015 -7 -16 -740 -17 135 -622
Jälleenvakuutustoiminnan tulos
2016 0 -12 -125 40 - -85
2015 - -7 -117 6 0 -112
Vakuutustekninen tulos
2016 10 4 613 28 19 660
2015 9 -10 414 37 142 592
1) Korvauskuluihin kohdistettu toimintokohtaisia liikekuluja 235 milj. euroa (249).
2) Liikekuluihin sisältyy muita vakuutusteknisiä tuottoja 26 milj. euroa (28) ja muita vakuutusteknisiä kuluja 33 milj. euroa (28).
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.