Konsernin liitetiedot

Valitse liite 1–42
24 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
2016 2015
Ennen
veroja
Verovai-kutus Verojen jälkeen Ennen
veroja
Verovai-
kutus
Verojen jälkeen
Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot -80 - -80 -35 - -35
Myytävissä olevat rahoitusvarat 225 -49 176 -106 21 -85
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä 19 - 19 16 - 16
Yhteensä 164 -49 115 -124 21 -103
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.