Veli-Matti Mattila

Toimitusjohtaja, Elisa Oyj

s. 1961

Luottamustoimet 31.12.2016

Suomen Messut, hallintoneuvoston jäsen;
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, hallituksen jäsen (hallituksen puheenjohtaja 1.1.2017–) ja edustajiston jäsen;
Palvelualojen Työnantajat PALTA ry, hallituksen puheenjohtaja;
Huoltovarmuusneuvosto, jäsen;
FiCom, hallituksen puheenjohtaja

Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 7.4.2009. Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 5 155 kappaletta.

Sammon hallitus on arvioinut Veli-Matti Mattilan olevan riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.