Björn Wahlroos

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1952

Luottamustoimet 31.12.2016

Nordea Bank AB (publ), hallituksen puheenjohtaja;
UPM-Kymmene Oyj, hallituksen puheenjohtaja;
Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA, hallituksen jäsen;
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA, hallituksen jäsen;
Hanken Svenska handelshögskolan, hallituksen puheenjohtaja;
Mannerheim-säätiö, hallituksen jäsen;
Useita muita luottamustoimia

Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 5.4.2001. Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 11 865 481 kappaletta.

Sammon hallitus on arvioinut Björn Wahlroosin olevan riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.