Eira Palin-Lehtinen

Hallituksen varapuheenjohtaja

s. 1950

Luottamustoimet 31.12.2016

Sigrid Juséliuksen Säätiö, hallituksen varajäsen ja raha-asiain valiokunnan jäsen;
Pörssisäätiö, hallituksen puheenjohtaja

Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 15.4.2008. Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 5 075 kappaletta.

Sammon hallitus on arvioinut Eira Palin-Lehtisen olevan riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.