Christian Clausen

Neuvonantaja, Nordea Bank AB (publ) 31.12.2016 asti
Pohjoismaiden puheenjohtaja, BlackRock Inc. 1.1.2017–

s. 1955

Luottamustoimet 31.12.2016

BW Group, hallituksen jäsen

Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 21.4.2016. Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 448 kappaletta.

Sammon hallitus on arvioinut Christian Clausenin olevan riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.