Per Arthur Sørlie

Toimitusjohtaja, Borregaard ASA

s. 1957

Luottamustoimet 31.12.2016

Umkomaas Lignin (Pty), hallituksen puheenjohtaja;
Inspiria-tiedekeskus, hallituksen jäsen

Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 12.4.2012. Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 3 237 kappaletta.

Sammon hallitus on arvioinut Per Arthur Sørlien olevan riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.