Sampo Oyj:n liitetiedot

Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 17–19
17 Henkilöstön lukumäärä
Milj. e 2016
Tilikautena keskimäärin
2015
Tilikautena keskimäärin
Kokoaikainen henkilöstö 56 56
Osa-aikainen henkilöstö 3 3
Määräaikainen henkilöstö 2 1
Yhteensä 61 60
18 Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot
Tuhatta euroa 2016 2015
Konsernijohtaja Kari Stadigh 4 936 4 290
Hallituksen jäsenet
Björn Wahlroos 160 160
Christian Clausen 80 -
Jannica Fagerholm 80 80
Adine Grate Axén 80 80
Veli-Matti Mattila 80 80
Risto Murto 80 80
Eira Palin-Lehtinen 100 100
Per Arthur Sørlie 80 80
Edellä mainitun lisäksi yhtiö on vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti maksanut yhteensä
5 311,02 euron suuruisen yhtiön osakkeiden ostoon liittyneen varainsiirtoveron (1 277,30 euroa puheenjohtajan, 809,53 euroa varapuheenjohtajan ja 3 224,19 euroa muiden hallituksen jäsenten osalta).
Eläkesitoumukset
Konsernijohtaja on oikeutettu maksuperusteiseen lisäeläkkeeseen voimassa olevan eläkesopimuksen mukaisesti. Kiinteä vuosittainen lisäeläkevakuutusmaksu on 400 000 euroa.
19 Toimitusjohtajaan, tämän sijaiseen sekä hallituksen jäseniin liittyvät eläkekulut
Tuhatta euroa Lisäeläke-
turva
Lakisääteinen eläke Yhteensä
Tilikauden aikana aiheutuneet eläkekulut
Hallituksen puheenjohtaja - - -
Muut hallituksen jäsenet - - -
Konsernijohtaja1) 455 155 610
Konsernijohtajan sijainen - - -
Entiset hallituksen puheenjohtajat
Kalevi Keinänen2) - - -
Entiset konsernijohtajat
Harri Hollmen3) - - -
455 155 610
1) Konsernijohtajalla on voimassa olevan toimitusjohtajasopimuksen mukainen maksuperusteinen lisäeläkesopimus, jonka vuosikustannukset Sammolle ovat kiinteät 400 000 euroa. Vuoden 2016 lisäeläkekulut sisältävät TEL-L ryhmäeläkesopimuksen perusteella maksettuja eläkemaksuja. TEL-L lisäeläkejärjestelmä on lain perusteella lakkautettu 31.12.2016 ja ansaittu eläke muodostaa vapaakirjan.
2) Ryhmäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus 66 prosenttia TyEL:in mukaisesta palkasta. Vuonna 2016 ei tehty TyEL indeksitarkistusta.
3) Ryhmäeläkevakuutus, jossa eläkeikä on 60 vuotta ja eläke-etuus 60 prosenttia TyEL:in mukaisesta palkasta. Vuonna 2016 ei tehty TyEL indeksitarkistusta.
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.