Sampo Oyj:n liitetiedot

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 10–13
10 Emoyhtiön oman pääoman muutoslaskelma
Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2015 98 7 1 527 273 5 110 7 014
Osingonjako -1 092 -1 092
Osinkojen palautus 8 8
Myytävissä olevat rahoitusvarat
- omaan pääomaan kirjattu määrä 11 11
- tuloslaskelmaan siirretty määrä -10 -10
Tilikauden voitto 1 228 1 228
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 98 8 1 527 273 5 254 7 159
Sidottu pääoma Vapaa pääoma
Milj. e Osake-pääoma Käyvän arvon rahasto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.2016 98 8 1 527 273 5 254 7 159
Osingonjako -1 204 -1 204
Osinkojen palautus 9 9
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0
- omaan pääomaan kirjattu määrä -2 -2
- tuloslaskelmaan siirretty määrä 22 22
Tilikauden voitto 1 565 1 565
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 98 28 1 527 273 5 624 7 549
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista
Milj. e 2016 2015
Emoyhtiö
Tilikauden voitto 1 565 1 228
Kertyneet voittovarat 4 059 4 026
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527
Muut rahastot 273 273
Yhteensä 7 424 7 053
11 Osakepääoma
Tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitteessä 34 Oma pääoma.
12 Muut velat
Milj. e 2016 2015
Lunastamattomat osingot 38 35
Johdannaiset 3 5
Johdannaisten vakuudet 17 38
Muut 1 6
Yhteensä 58 83
13 Siirtovelat
Milj. e 2016 2015
Siirtyvät korot 25 34
Johdannaiset 1 6
Muut 15 22
Yhteensä 41 62
Voit ladata tilinpäätöstaulukot myös Excel-tiedostona.